intro

EXORCIST CITY  /  INTRO  /  TEXT  /  PROSPEKT  /  PORTRÄTT  /  SCRAPBOOK  /  SUGGESTION  /  STUDIEOMRÅDEN  /  FÖRHANDLING

Scenario 1: BUSINESS AS USUAL. Shoppingen ökar handeln går upp upp upp. Tillägg till befintliga verksamheter förhandlas fram mellan kommunen och markägarna: Nya allmänheter, fleraskalor, flera verksamheter.

 

Scenario 2: OMLÄGGNING. Shoppingen kanske ökar handeln går kanske upp men man tar FN:s rapport om ekonomisk modell/ verklighet på allvar. Handeln blir ålagd att reagera/ väljer att reagera. Tillägg till befintliga verksamheter förhandlas fram mellan kommunen och markägarna: Nya allmänheter, flera skalor, flera verksamheter.

 

Stormarknadsområden är som en blind fläck i stadsplaneringen. De finns i varje stad, alla rör sig i dem eller förhåller sig till dem, ingen stannar i dem, ingen värnar om dem. Kanske finns just därför en oöverträffad möjlighet och grogrund till en förbättrad stad. Dessutom börjar det redan bli tydligt hur e-handeln sätter sina spår i våra konsumtionsmönster. I ett samhälle bortom dagens bilism och konsumtion kan stormarknadsområdena lätt växla över och bli något annat. All infrastruktur är på plats, områdena är oftast helt integrerade demografiskt och ur ett flödesperspektiv. Dessutom är det en okänslig miljö som ofta är undantagen gamla städers restriktioner och hämmande arv. 

 

Det här projektet handlar om att addera mer allmänhet, fler verksamheter och nya skalor till en miljö som kan bli långsiktigt hållbar och införlivas i stadens landskap. Sen handlar det också om att formulera dynamiska planverktyg som kan underlätta ett kritiskt förhållningssätt till det stagnerade modernistiska planparadigmet, som fortfarande mest understödjer dagens samhälleliga låsningar. Det handlar om en framtidsvision, både som metod och form.

Skaljämförelser studieområden:

Tornby/ Kungens kurva